Arşiv

Örn., 18.08.2019
Örn., 18.08.2019
12 Kasım 2001
Only history will relate, and even then haphazardly, what really happened at the heart of the US government yesterday as it faced its greatest crisis of all time. We may never know how President Bush actually responded away from the TV cameras to a day of disaster that will rank in American infamy close to Dallas and Pearl Harbour, a day that may for a long time render the Hollywood catastrophe movie redundant.
12 Kasım 2001
David Wojnarowicz baskı altında geçen çocukluğundan, New York sokaklarındaki zorlu yeniyetmelik yıllarından, Amerikan rüyasının gölgesinde yaşadığı kısa hayatından beslenen sanatıyla damgalanmış bir azınlığın saklı tarihine katkıda bulundu. Sanatını aşağılamalara, şiddete ve cinsel ayırımcılığa duyduğu kızgınlıkla yaratan bu "öfkeli ibne", "kişisel fantezilerini tarihsel projeyle" bağlantılandırdı, varoluşunu yeniden kurabileceği bir dil geliştirdi ve bir ruh haritası çizdi.
09 Kasım 2001
Cebinde bir avuç parasıyla Amerika yollarına düşen Alman kontrbasçının ne yapmak istediği en başta pek anlaşılamamıştı. Bazı düşünceleri vardı, Caz müziğinin o yıllarda fazlasıyla Rock'un gölgesinde kaldığını iddia ediyordu Manfred Eicher...
09 Kasım 2001
Sinema tarihinin genelde anlatı sinemasının tarihi olarak yazılmasını eleştiren Tom Gunning, sinemanın atraksiyon sanatı olarak doğduğunu, öykü anlatmaya başladıktan sonra dahi bu özelliğini bütünüyle yitirmediğini, atraksiyon sinemasının yeraltına indiğini, burada değişik öğelerin alternatif sinemanın farklı formlarına ödünç vererek varlığını sürdürdüğünü belirtiyor
11 Ağustos 2001
The package of privatization, anti-poor programs, and intense repression is best exemplified by Colombia, where imposing privatization and the kind of 'development' that displaces and impoverishes millions takes so much violence that it has forced even its US sponsors to make public, if hypocritical, statements against it.
17 Ağustos 1999
16 Ağustos 1999 Pazartesi gecesi, bir daha huzurlu bir uykuya kolay kolay dalamayacağımızı bilmiyorduk. Sonra Pazartesi Salı'ya döndü, birkaç saat daha geçti ve deprem oldu... XHProf output XHProf output
17 Ağustos 1999
16 Ağustos 1999 Pazartesi gecesi, bir daha huzurlu bir uykuya kolay kolay dalamayacağımızı bilmiyorduk. Sonra Pazartesi Salı'ya döndü, birkaç saat daha geçti ve deprem oldu... XHProf output XHProf output

Sayfalar