Arşiv

Örn., 15.12.2018
Örn., 15.12.2018
12 Kasım 2001
This is a dangerous moment in history. It would be foolish to allow differences about the best way to respond to a terrorist threat to degenerate into an ideological contest that can only make wise choices more difficult, and perhaps fragment popular support for the decisions our governments make.
12 Kasım 2001
When the bombing in Oklahoma occurred, pundits were quick to point the finger at "Muslim fanatics". Now the same rhetoric is coming from every other commentator - including heads of government. But in the murky world of terror and counter-terror, soundbites are crassly misleading, as they fail to address the complexities behind the apocalyptic scenes we have witnessed.
12 Kasım 2001
So far, the US-UK response is about what had been expected. What has been reported is attacks by cruise missiles and high-altitude bombers, accompanied by some food drops outside of Taliban-controlled areas (most of the country), such a transparent PR gesture that there is no attempt even to conceal it. The attacks appear to have been based entirely outside the Muslim world, presumably because of fear of protests. It is far too early, and we have much too little information, to say anything with confidence, but it is not unlikely that the mood is captured by story from Cairo in the Boston Globe with the headline "Protests, horror greet US assault," quoting an Egyptian waiter as saying "I give you food and I kill you? It makes me crazy to think about that."
12 Kasım 2001
Only history will relate, and even then haphazardly, what really happened at the heart of the US government yesterday as it faced its greatest crisis of all time. We may never know how President Bush actually responded away from the TV cameras to a day of disaster that will rank in American infamy close to Dallas and Pearl Harbour, a day that may for a long time render the Hollywood catastrophe movie redundant.
12 Kasım 2001
David Wojnarowicz baskı altında geçen çocukluğundan, New York sokaklarındaki zorlu yeniyetmelik yıllarından, Amerikan rüyasının gölgesinde yaşadığı kısa hayatından beslenen sanatıyla damgalanmış bir azınlığın saklı tarihine katkıda bulundu. Sanatını aşağılamalara, şiddete ve cinsel ayırımcılığa duyduğu kızgınlıkla yaratan bu "öfkeli ibne", "kişisel fantezilerini tarihsel projeyle" bağlantılandırdı, varoluşunu yeniden kurabileceği bir dil geliştirdi ve bir ruh haritası çizdi.
09 Kasım 2001
Cebinde bir avuç parasıyla Amerika yollarına düşen Alman kontrbasçının ne yapmak istediği en başta pek anlaşılamamıştı. Bazı düşünceleri vardı, Caz müziğinin o yıllarda fazlasıyla Rock'un gölgesinde kaldığını iddia ediyordu Manfred Eicher...
09 Kasım 2001
Sinema tarihinin genelde anlatı sinemasının tarihi olarak yazılmasını eleştiren Tom Gunning, sinemanın atraksiyon sanatı olarak doğduğunu, öykü anlatmaya başladıktan sonra dahi bu özelliğini bütünüyle yitirmediğini, atraksiyon sinemasının yeraltına indiğini, burada değişik öğelerin alternatif sinemanın farklı formlarına ödünç vererek varlığını sürdürdüğünü belirtiyor
11 Ağustos 2001
The package of privatization, anti-poor programs, and intense repression is best exemplified by Colombia, where imposing privatization and the kind of 'development' that displaces and impoverishes millions takes so much violence that it has forced even its US sponsors to make public, if hypocritical, statements against it.
17 Ağustos 1999
16 Ağustos 1999 Pazartesi gecesi, bir daha huzurlu bir uykuya kolay kolay dalamayacağımızı bilmiyorduk. Sonra Pazartesi Salı'ya döndü, birkaç saat daha geçti ve deprem oldu... XHProf output XHProf output
17 Ağustos 1999
16 Ağustos 1999 Pazartesi gecesi, bir daha huzurlu bir uykuya kolay kolay dalamayacağımızı bilmiyorduk. Sonra Pazartesi Salı'ya döndü, birkaç saat daha geçti ve deprem oldu... XHProf output XHProf output

Sayfalar