Seller, Yangınlar ve İklim Değişikliği

Seller, Yangınlar ve İklim Değişikliği

23 Ağustos 2017
The Guardian

Açık Yeşil'de bu hafta da Hindistan ve Nepal'de yaşanan seller, Sierra Leone'da 3000 insanın evsiz kaldığı 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği korkunç toprak kayması, Kanada ve Grönland'daki yangınlardan yola çıkarak, artık tüm emareleriyle beraber, tartışmaya yer bırakmaksızın günlük hayatımızda varlığını görebildiğimiz iklim değişikliği hakkında konuşmaya, yayınlanan çalışma ve raporlara değinerek devam ettik.

23 Ağustos 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Yeşil podcast servisi: iTunes / RSS