Hani haberimiz olsun diye: Gıdamız için gerekli bitkiler, böcekler ve mikroplar yok oluyor!

Hani haberimiz olsun diye: Gıdamız için gerekli bitkiler, böcekler ve mikroplar yok oluyor!

22 Şubat 2019
Fotoğraf: Reuters

Yeni yüzyılın başından bu yana yani sadece son 20 yıl içinde dünyanın bitkilerle kaplı topraklarının verimliliği yüzde 20 azalmış! 

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Kötünün kötüsü bir haber: Birleşmiş Milletler, türünde yapılmış ilk çalışmanın sonuçlarını açıkladı. İnsan sofralarında tabaklarımıza koyduğumuz yiyeceklerin kaynağını oluşturan gezegendeki bitkilerin, hayvanların ve mikro-organizmaların (bakteriler, böcekler vb) kapsamlı bir şekilde incelendiği bu ilk araştırmanın sonuçlarına göre, biyolojik çeşitliliğin hızlı ve kapsamlı azalması dolayısıyla dünyanın gıda tedariği 'ağır tehdit' altında.

BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 22 Şubat Cuma günün yayınlanan raporunda insanın beslenme biçimini belirleyen doğal destek sistemlerinin dünyanın hemen her tarafında büyük bozulmaya uğradığı açıklanıyor. Sebep? Tarım endüstrisi, endüstri, şehirler, ve fabrikalar tarafından yeryüzü topraklarının yağmalanması ve kimyasallara boğulması.

FAO’nun verdiği istatistik bilgiler tüyler ürpertici: Yeni yüzyılın başından bu yana yani sadece son 20 yıl içinde dünyanın bitkilerle kaplı topraklarının verimliliği yüzde 20 azalmış! 

Topraktaki biyolojik çeşitlilikte, ormanlarda, çayırlarda, otlaklarda, mercan resiflerinde, mangrove ormanlarında, denizotu yataklarında, ürün ve hayvan türlerinin genetik çeşitliliğinde 'bitkin düşürücü' kayıplardan bahsediliyor raporda. Okyanuslardaki balık alanlarının da üçte biri aşırı avlanmadan muzdarip.

FAO’nun 91 ülkeden raporları, akademik araştırmaları ve küresel verileri dağerlendiren bu meta analizine göre yeryüzündeki bitkilerin yüzde 63’ü, kuşların yüzde 11’i, balık ve mantarların da yüzde 5’i düşüş halinde. Dünyada hasatın dörtte üçüne hizmet eden hayati hizmetleri sağlayan 'tozlayıcılar' yokoluş tehdidi altında! Yarasa ve kuşlar gibi omurgalı tozlayıcıların da yüzde 17’sinin yokolma tehlikesi altında oldukları belirtiliyor!

Bir kere gittiler mi, bir daha asla gelmeyecek veya getirilemeyecek canlılardan söz ediyor rapor.

Meseleyi en iyi özetleyenlerden biri, raporun yayımlanmasından bir gün önce İrlanda Başkenti Dublin’de yapılan biyoçeşitlilik konferansının açılış konuşmasını yapan İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins olmuş.

“Dünyanın dört bir yanında, milyarlarca yıl içinde evrimleşmiş olan hayat kütüphanesi –yani biyolojik çeşitliliğimiz- insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde tahrip ediliyor, zehirleniyor, istila ediliyor, parçalanıyor, yağmalanıyor yıkılıyor, yakılıyor.... Kömür madencileri olsaydık, belimize kadar ölü kanaryalarla duruyor olurduk.”

Hani haberiniz olsun diye: Vakanüvisiniz hakir söylemediydi demeyin sonra.

Vakanüvis ÖM