Dünya Mirası Adalar

Dünya Mirası Adalar

09 Ağustos 2017

Dünya Mirası Adalar Girişimi'nden Asu Aksoy ve Alp Orçun Açık Gazete'de konuğumuzdu. İstanbul'un adaları hakkında gündemde olan "koruma amaçlı imar planı"na ilişkin gelişmeleri, bu planın kapsamını ve anlamını, adaların kültür ve doğal mirası açısından önemini, adaları bekleyen tehlikeyi ve adaları nasıl koruyabileceğimizi konuştuk. 

09 Ağustos 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS