Açık Gazete: 6 Şubat 2018

Açık Gazete: 6 Şubat 2018

06 Şubat 2018

SAavaş - Barış, Ölüm - Kalım, Özgürlük - Kölelik Üzerine Beş Alıntı

06 Şubat 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

“Günümüzde evrensel piyasa diktatörlüğü daha ziyade çelişkili emirler dikte ediyor:

“Kemerleri sıkmak ve pantalonları indirmek gerekiyor.”

Doğruyu söylemek gerekirse, gökten inen emirler de onlardan daha tutarlı değil. İncil’de (Mısır’dan Çıkış 20) Tanrı emreder:

“Öldürmeyeceksin.”

Bir sonraki bölümde (Mısır’dan Çıkış 21), aynı tanrı beş değişik neden için öldürmeyi emreder.”

(Eduardo Galeano, Hikâye Avcısı, çev.: Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık, 2017)

 

***

 

“İnsanlar sizinle savaşacak (nedenini söyle) 

Jah'ın ışığını gördüğünde 

Yanılmıyorsan söyleyeyim sana 

Her şey yolunda 

Yürüyeceğiz pekala! Yaratılışın yollarında 

Biz o nesiliz 

Büyük kederle yürüyen...

Jah baskıyı durdurmak için geliyor 

Eşitliği ortaya atacak.. 

Ve köleleri salacak” 

(Bob Marley & Wailers, “Exodus” (Mısır’dan Çıkış)

 

***

 

“ ‘Viva la muerte (Yaşasın ölüm!)’ İspanya İç Savaşı sırasında Franko’cu faşistlerin (falanjistlerin) en ünlü sloganıydı. Bu savaşta Cumhuriyetçilerden, Falanjistlerden ve sivil halktan 1 milyona yakın insan öldü. Bu lanetli çığlık İkinci Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında, savaşı yücelten, kana, ölüme, şiddete tapan bütün saldırgan faşist hareketlerin sloganı oldu. Dünyanın her yanında muktedirler kitleleri savaşa sürmek için aynı propaganda yöntemlerini, neredeyse aynı söylem ve kavramlarla kullandılar. Vatan, millet, din, mezhep, dava, beka için savaşmak, yani ölmek ve öldürmek yüceltilirken barış kavramı, barış çağrıları, savaş karşıtlığı davaya ihanet sayıldı, sayılıyor... Savaşta önce gerçekler ölür . Savaş ortamına girildi mi artık hiçbir şeye inanamazsınız, inanmamalısınız da... [G]erçeklerle birlikte özgürlükler, özellikle de savaşa karşı çıkma, barışı savunma, düşünce ve ifade özgürlüğü de ölür... Saldırı karşısında kendi toprağını, vatanını, onurunu, kimliğini savunma dışında hiçbir savaşın haklı nedeni, yani ama’sı yoktur. Bugünler geçer, yarınlara savaş naraları değil barış türküleri kalır.”

Oya Baydar, “ ‘Yaşasın Ölüm’ Diye Bağırmadığımız İçin Suçluyuz”, 5 Şubat 2018, T24)

 

***

 

“Bu değerler [hekimlik mesleğinin değerleri] sadece bizimle savunulmuş değerler değil. Nusret Fişekler, Erdal Atabekler, Füsun Sayekler bu değerleri savundu bugüne kadar. Şimdi bizler savunuyoruz. Bunlar koşula bağlı değerler değil, hekimlik değerleri, evrensel değerler. Yaşama, yaşatmaya ait olan değerler. Barışı, özgürlüğü savunan değerler. Biz bunu savunduk. Baskılar bunları savunmamızı engelleyemez. Şu noktada da engellemediğini söylemek istiyorum.

Türkiye’de barşı ortamının oluşması için, özgürlükler için, laik, demokratik bir ülkede yaşamak için gerekli mücadeleyi sağlık alanında, sağlıktan bakarak veriyoruz. Bu süreçte bize destek olan, bizi yalnız bırakmayan, gözaltı sürecinde bizi çok güçlü kılan bütün kişilere, kurumlara, sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Bu mücedeleyi geçmişten geleceğe doğru sürdüreceğimize burada bir kez daha söz veriyoruz.”

(TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “TTB MK Üyeleri Serbest Bırakıldı”, http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=88e500d2-0aa7-11e8-8699-944bb9be8e8b)

 

***

“Söz konusu şoke edici gelişmeleri büyük bir kaygı içinde izliyorum. Türkiye’nin askeri eylemlerini ve onların yol açtığı acı verici sonuçları protesto eden Türk Tabipleri Birliği’ni ve diğerlerini korumak için her türlü önlem alınmalı, bu eylemlerin sonlanmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklenmelidir.”

Prof. Emeritus, Noam Chomsky, “TTB’yi Korumak İçin Her Türlü Önlem Alınmalı!” (http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=691087ec-0a5f-11e8-8aa4-0cab391de218.)

 

Vakanüvis ÖM 

Playlist:
Şarkıcı / YorumcuParça Adı
Exodus
Bob Marley And The Wailers
War
Bob Marley And The Wailers