Açık Gazete: 6 Kasım 2018

Açık Gazete: 6 Kasım 2018

06 Kasım 2018

DÖRT “İHTİYAR”IN GÖZÜNDEN GELECEĞİMİZ

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Bugün yeryüzünün bilgelerinden bazılarına kulak verelim:

“İnsanlığın, yeryüzünde tüm hayatı ayakta tutan doğal dünyayı sürekli imha etmesi yüzünden medeniyetin önümüzdeki birkaç onyıl içinde tuz buz olup çökmesi “neredeyse kesin” bir olasılık.

“Üstelik, ekonomik ve siyasi sitemlerin ana amacı sürekli büyüme olarak kaldıkça, bu risk büyümekte. Birçok defa söylediğim gibi, ‘sürekli büyüme, kanser hücresinin amentüsü’dür.

“Kaynakların aşırı tüketimine son vermek için, servetlerin şimdiye dek benzeri görülmemiş ölçüde yeniden dağıtılmasına ihtiyaç var. Ama şimdi dünya sistemini yöneten zenginler – yani Davos’ta yıllık ‘dünyayı yıkma’ toplantılarını yapan zenginler bunun yapılmasına izin vermeyeceklerdir...

“Dünyada çok fazla zengin insan bulunması, insanlığın geleceği açısından başlıca tehditlerden biridir; kültürel ve genetik çeşitlilik, muazzam insan kaynaklarıdır.”  

Biyolog, yazar ve aktivist Paul Ehrlich

(https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/22/collapse-civilisation-near-certain-decades-population-bomb-paul-ehrlich

***

“Über zenginlerin hastalıklarını kavramak şarttır. Bunlar siyasi iktidarı tümden ele geçirmişlerdir... hemen her zaman ahlak-dışıdırlar. Doğru. Yanlış. Gerçek. Yalan. Adalet. Adaletsizlik. Bu kavramlar onların ötesindedir. Onların yararına olan ya da hoşuna giden her şey iyidir. Onlara yaramayan ya da onların hoşuna gitmeyen her şey yok edilmelidir...

“Über zenginler hayatlarını babadan kalma servetlerinin koruması altında geçirirler: tabii o servetin getirdiği kudretle ve über zenginler kardeşliğinin mensubu olan diğer yardakçı ordusu ve bir de avukatları ve reklamcılarıyla birlikte. Başarısızlıkları, suistimalleri, başkalarına karşı giriştikleri kıyımlar ve işledikleri suçlar hemen hiçbir zaman bir sonuç doğurmaz....

“[...] Yönetim kurumları içerisinde über zenginlerin ülkeyi ve ekosistemi yağmalamasını durduracak hiçbir kuvvet yoktur. [...] Dünya artık onların oyun sahası olmuştur.

[...] Über zenginler için hiçbir şey kendinden bir değere sahip değildir. İnsanlar, sosyal kurumlar ve doğal dünya, onlar tüketilene ya da çökene kadar kişisel kazanç için sömürülecek metâdan ibarettir. Kamu yararı, tıpkı yönetilenlerin rızası gibi, ölmüş bir kavramdan ibarettir. Bu geçici ilişki über zenginlerin temel hastalığını cisimleştiren şeydir... Gezegenin haline bir bakın, hemen anlarsınız. Ya bu patolojileri elimizin tersiyle itecek, über zenginleri tahtlarından alaşağı edeceğiz, ya da onlar bizi birer el ulağına dönüştürecekler -- zaten daha şimdiden öyle görüyorlar.” 

Gazeteci, yazar, aktivist, rahip Chris Hedges (https://www.truthdig.com/articles/the-rule-of-the-uber-rich-means-tyranny-or-revolution/

***

“[...] Evet, gezegen yanarken soyguna devam... bu Neron’u da gölgede bırakır: O sadece Roma yanarken lir çalıyordu. İnsanlık tarihinde buna benzer bir şeye rastlamadım. Tarif edecek kelime bulamıyorum. ... 

Büyük bankalara bir bakın, JP Morgan Chase’e ve ötekilere. Fosil yakıt çıkarım ve kullanımını geliştirmek üzere durmadan yeni yatırımlar yapmakla meşguller. Enerji şirketleri bütün dünyada çevreyi mahveden yeni kaynaklar bulmak için harıl harıl çalışıyor.

“[... ]Gelecekte örgütlü insan hayatının doğru dürüst bir biçimde ayakta kalıp kalamayacağı meselesini düpedüz belirleyecek olan kararları şu anda almak zorundayız ... 

“[... ] Liderlerinin peşinde uçurumdan aşağı doğru memnun mesut koşuşturan o efsanedeki lemming hayvanları gibiyiz: Siyasi liderler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar tabii, ama hem kendilerini hem de yakınlarını zengin etmekle öylesine meşguller ki, insan türünün başına ne geleceği onların zerrece umurunda değil. Tüm insanlık tarihinde böyle birşey olmamıştır.”

Düşünür, akademisyen, dilbilimci ve aktivist Noam Chomsky

(https://www.democracynow.org/2018/11/5/noam_chomsky_the_future_of_organized)

***

“Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin [IPCC] son iklim raporu açıkça gösteriyor ki, tutulması gereken ilk ve tek yol, derinlemesine nahoş bulunmasına rağmen, artık hiçbir fosil yakıtın kullanılmaması yoludur. 

İkinci yol, fosil yakıt kullanımını bilimcilerin bir miktar başarı elde edilebileceğini söyledikleri şekilde asgarîye indermek.

Son olarak da fosil yakıtlara bağlı faaliyetlerin gerektirdiği büyüme hedefine ulaşmayı amaçlayabiliriz. Bu faaliyetin ortaya çıkaracağı sorunları da piyasa güçlerinin azaltacağını düşünür, bu kuşağın çözemediği pratik sorunları ise gelecek neslin ellerine bırakabiliriz.

“Seçenekler bunlar. Başka seçenek yok. Enerji savurganı hayat tarzlarımızı sürdürmenin korkunç ve feci sonuçlarını tümüyle bilerek ... bu seçeneklerden hangisini seçtiğimiz konusunda gelecek kuşaklar bizi yargılayacaktır.”

Sosyal bilimci, yazar ve aktivist Mayer Hillman 

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/30/climate-change-action-effective-ipcc-report-fossil-fuels

***

Bir biyolog, bir rahip, bir dilbilimci, bir de sosyal bilimci: Bugünkü Vakayiname’de mahşerin dört atlısından değil, dört bilge ihtiyarın gözünden geleceğin nasıl göründüğünü anlamaya çalıştık. Hayırlara vesile olur inşallah!

 

Vakanüvis ÖM 

 
Playlist:
Şarkıcı / YorumcuParça Adı
la internacional
El violinista del amor & los pibes que miraban
Tchaikovsky Op. 40 No. 2 Chanson Triste