Açık Gazete: 4 Ekim 2018

Açık Gazete: 4 Ekim 2018

04 Ekim 2018

Yaklaşan Kıyamete Pek Yakışan Kayıtsızlık Yaklaşımları

 

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

En yetkili bilimsel ağızlardan çıkan kıyamet alametleri birbirini izliyor:  DW’nin “Uzmanlardan uyarı: Küresel ısınmada yarım derecelik fark çok önemli” başlığıyla duyurduğu ürkünç haber şuydu:

 

Yeni bir iklim değişikliği raporuna göre, 1,5 veya 2 derecelik bir küresel ısınmanın Dünya için farklı boyutlarda ciddi sonuçları olacak. Bir iklim bilimci sadece 2 derecelik ısınma ile tüm denizlerde tüm mercanların yok olabileceğini söylüyor. Bu saptama, Güney Kore’nin İncheon kentinde bir araya gelen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) gelecek hafta yayınlayacağı raporda yer alıyor. 

 

Toplamında 91 yazar ve 250 araştırmacının katkı sağladığı bu önemli raporda, yaklaşık 24 bin uzman tarafından yazılmış altı bin yayın incelenmiş. 

 

Vakayiname okuyucuları hatırlayacaklardırGene de kısaca hatırlatalım: Bu raporun “yönetici özeti”nde, önde gelen enerji vb. şirketlerini ve onların suyuna giden tüm siyasi liderleri “ürkütmemek” için gerçekten dünyanın en ürkütücü bilgilerinin yer almaması cihetine gidilmişti.“İklim değişikliği dünya toplantısına önümüzdeki günlerde sunulacak olan bilimsel raporun asıl vurucu bölümünü oluşturan “özet”te Küresel Isınma felaketinin bu “gerçek risk”leri rapordan çıkarılmış. Tümü silinmiş! Neden? Küresel Isınmanın olmazsa olmaz koşulu fosil yakıt kısıtlamalarına aşağıdaki şu 3 ülkenin karar alıcıları karşı çıkıyor ve kızıyorlarmış da ondan: Hepsinin de adı Büyük A ile başlayan bu 3 zengin ve güçlü ülke [alfabetik sırayla]şunlar: Amerika (Birleşik Devletleri), Arabistan (Suudi), Avustralya.(http://www.acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazete-24-eylul-2018)

 

Uluslararası iklim politikaları konusunda uzman olan ve İncheon’daki panele katılan Linda Schneider adlı iklim bilimci, her ne kadar 2 derecelik ile 1,5 derecelik küresel ısınma hedefi arasında büyük bir fark yokmuş gibi gözükse de, Dünya için bu farkın büyük olduğunu ifade etmiş. Schneider, sanayileşme öncesi döneme göre 2 dereceısınma sonrasında Dünya’da mercanların kalmayacağınıbelirtirken, 1,5 derecelik bir ısınma söz konusu olduğunda en azından mercan topluluklarının üçte birinin hayatta kalma şansının olduğunu ifade etti.

(https://www.dw.com/tr/uzmanlardan-uyar%C4%B1-k%C3%BCresel-%C4%B1s%C4%B1nmada-yar%C4%B1m-derecelik-fark-%C3%A7ok-%C3%B6nemli/a-45724491, vurgular: Vakanüvis)

 

Yarım derecelik bir küresel ısınmanın dünyada milyarlarca insan ve sayısız canlı türü için tam anlamışla bir ölüm kalım meselesi olduğu günümüzün en önemli ve can alıcı  bilimsel bilgilerinden biri, belki de birincisi. Konuya eğilen bilim insanlarının yüzde 97’den fazlası –belki yüzde 99.99’u– bu konuda hemfikir. 

(https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/may/16/climate-change-scienceofclimatechange;https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/may/03/is-the-climate-consensus-97-999-or-is-plate-tectonics-a-hoax)

 

Gelgelelim, farketmiyor. Derece merece, ölüm mölüm, kriz mriz farketmiyor. Yeryüzünün önde gelen neredeyse tüm fizikçilerinin, kimyacılarının, coğrafyacılarının, meteoroloji uzmanlarının, iklim tarihçilerinin ve bilim ve araştırma dünyasının bilumum başka bilimcilerinin kıyamet alametlerine ilişkin böyle bulgulara varmış olması, yeryüzünün en güçlü karar alıcılarının geleceğe ve gerçeklere bakışını zerrece etkilemiyor.

 

ABD’nin önde gelen merkez medyasının ünlü Washington Post gazetesinin üç muhabiri 28 Eylül tarihli nüshada (ve internet sitesinde) yayınlanan çok çarpıcı bir habere imza attılar: “Trump yönetimi yüzyıl sonuna kadar küresel ısınmanın 4°C’ye yükseleceğini öngörüyor” başlıklı çarpıcı haberde şöyle bir bilgiye yer veriliyordu: 

“Geçen ay, Trump yönetimi, 500 sayfalık bir Çevresel Etki Değerlendirme [ÇED] raporunun derinliklerine gömülü çok şaşırtıcı şöyle bir varsayımda bulunuyordu: Bugünkü rota izlenmeye devam ederse gezegen yüzyılın sonuna dek 4°C derecelik feci bir ısınmaya maruz kalacak.

“Endüstri çağı öncesi seviyelere göre yaklaşık 4°C derecelik böyle bir ısınma bilimcilere göre felaketle sonuçlanacak. Mercan resiflerinin çok büyük çoğunluğu gittikçe asitlenen okyanuslarda eriyip gidecek. Manhattan ve Miami’nin belli bölümleri ... sular altında kalacak. Aşırı sıcak dalgaları düzenli olarak yerkürenin pek çok bölgesini kasıp kavuracak.”

(https://www.washingtonpost.com/national/health-science/trump-administration-sees-a-7-degree-rise-in-global-temperatures-by-2100/2018/09/27/b9c6fada-bb45-11e8-bdc0-90f81cc58c5d_story.html?utm_term=.1c734177454d)

 

Yazar, akademisyen, iklim adaleti aktivisti Bill McKibben yeryüzünün bu en tuhaf “ÇED Raporu”nu ele alan yazısına “Trump yönetimi gezegenin fokur fokur kaynayacağını biliyor. Umurunda bile değil” başlığını koymuştu: “Açıklamadaki haber şuradaydı: Trump yönetiminin yetkilileri – Paris iklim görüşmelerinde son-çare hedefi olarak konan 2°C’nin iki katı - 4°C’lik ısınmayı sakin sakin düşünebiliyorlar. Eğer dünya gerçekten bu kadar ısınacak olursa, kelimenin tam anlamıyla cehennemden bahsediyoruz demektir: Bildiğimiz haliyle medeniyetler bu sıcaklıkta ayakta kalamaz.

 

“Ama yeni politikamız bu şimdi, ve anlaşılan bu politika, o ısınmayı bir şekilde kısıtlamaya yönelecek tüm eylemleri de dışarıda bırakıyor. Yani, şunu da kolaylıkla ileri sürebiliriz artık: Nasıl olsa eninde sonunda öleceğiz, günde bir karton sigara içmememiz için sebep yok.”

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/02/trump-administration-planet-boil-refugee-camps)

 

Galiba gün, gene Nasreddin Hoca’nın günü: Trump başta, dünya ülkelerinin önde gelen siyasi liderleri –Akşehirlilerin talebini ileten Hoca’ya imparator Timurlenk’in kızıp 300 sopa vurulmasını emrettiği Hoca’nın dediği gibi, “ya sayı saymayı bilmiyor, ya sopa yememiş”ler.

 

Hatta, şimdi biraz daha düşününce, ikisi birden olamaz mı yani, ey okur?

 

Vakanüvis ÖM