Açık Gazete: 31 Ocak 2018

Açık Gazete: 31 Ocak 2018

31 Ocak 2018

Doktor Doktor Baksana / Lambaları Yaksana

31 Ocak 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Türkiye’deki hekimlerin %80’ini (yani 83 bin hekimi) üye olarak bünyesinde barındıran, ülkedeki hekimlerin örgütlü sesi olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), demokratik seçimle göreve getirilmiş Merkez Konseyi’nin 11 üyesi, Afrin harekâtının başlamasının ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı, Birlik merkezi ve muayenehaneler de basıldı ve hepsinde arama yapıldı. Baskın, arama ve gözaltıların gerekçesi Savcılık tarafından: “terör örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” olarak belirlendi. 

Dünyadaki hekimlerin büyük bir çoğunluğunu (yani 10 milyonu aşkın hekimi) temsil eden, 114 üye kuruluşun üstünde şemsiye örgüt niteliği taşıyan ve yeryüzündeki bu 114 ülkenin hekim kuruluşlarının bağımsız konfederasyonu olan Dünya Tabipler Birliği (WMA), İçişleri Bakanlığı'nın doktorların gözaltına alınmadan önce yaptığı suç duyurusunu ve ardından gelen operasyonu “şiddetle” kınadığını açıkladı. Hekimlerin savaş konusunda hükümetleri uyarmalarının ve barışı desteklemelerinin bir “görev” olduğunun altını çizen Dünya Örgütü, Türk hekimlerine kayıtsız şartsız arka çıktı: 

“WMA, Türkiye’deki meslektaşlarımızın ‘savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu’ yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir.”

Ey okur, bu durumda karşımıza çıkan zorlu – ve çatallı – soru şu oluyor tabii:

Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasını “tam desteklemek” suretiyle:

a)      Dünya çapında “terör örgütlerinin propagandasını” yapmakta ve;

b)      Dünya halklarını “kin ve düşmanlığa alenen tahrik” etmekte değil midir?

Evet, sevgili okur; gördün işte: Sonunda bütün doktorlar terörist oldu, bütün dünya teröristlerle doldu.

Aksini düşünüyorsan, hangi ülkede yaşıyor olursan ol, önüne ilk çıkan Psikiyatri Derneği’ne başvursan iyi olur deriz. 

Âcilen.

Vakanüvis ÖM

Playlist:
Şarkıcı / YorumcuParça Adı
Kassav
Zouk La Sé Sel Medikaman Nou Ni
Andrews Sisters & Danny Kaye
Civilization (Bongo Bongo Bongo)
Chicago
Harry Truman