Açık Gazete: 24 Eylül 2018

Açık Gazete: 24 Eylül 2018

24 Eylül 2018

Çan Çal Çancı, Çan Çal Çan Çal: Kurtulduk!

 

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Son zamanlarda alarm çanları çangır çangır çalıyor. Sadece bu yılın bangırtılarından bazılarını hemen şöyle bir özetleyelim:

Dünyanın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden biyolog Profesör Paul Ralph Ehrlich, insanlığın Yeryüzündeki tüm hayat biçimlerini ayakta tutan doğal dünyayı yıkmayı sürdürmesi sonucu, birkaç onyıl içindemedeniyetin tuzbuz olup çökmesi olasılığının “kesine yakın” olduğunu dünyaya ilan etti. (https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/22/collapse-civilisation-near-certain-decades-population-bomb-paul-ehrlich;http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazete-23-mart-2018)

Önde gelen sosyal bilimci, mimar ve şehir planlamacısı Mayer Hillman “Dünya bugün sıfır karbona geçse bile bu bizi gene de kurtarmaz, çünkü artık geri dönüşü olmayan noktayı geçtik” dedi. Kontrolden çıkmış iklim değişikliğinin sonuçları hakkındaki öngörüsünün “son sözleri ve vasiyetnamesi” olduğunu belirttikten sonra da. “Bundan böyle bir şey yazmayacağım” diye ekledi: “Çünkü artık söylenecek bir şey kalmadı.”

(https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/were-doomed-mayer-hillman-on-the-climate-reality-no-one-else-will-dare-mention;http://acikradyo.com.tr/makale-yorum-analiz/mayer-hillmanla-soylesi-ayvayi-yedik - Mayıs 2018)

Dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden PNAS (ABD Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları), 16 önde gelen iklim bilimcinin, Yeryüzü sisteminin bir çöküş eşiğine gidiş risklerini dile getiren bilimsel makalesini yayınladı. Bilimciler önümüzdeki birkaç onyıl içindesosyal ve teknolojik trendler ve kararlar böyle giderse, Yeryüzü sistemi yörüngesinin insan toplumları ve birçok başka tür için yaşanamaz hale geleceğini öngördü. (http://www.pnas.org/content/115/33/8252;http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-radyo-6-eylul-2018)

Önde gelen astrofizikçilerden ve “Yıldızların Işığı: Yabancı Dünyalar ve Yeryüzünün Kaderi” başlıklı kitabın yazarı profesör Adam Frank, Frank Gezegenin geleceğine ilişkin matematik modellerin üç yörünge içerdiğini söylüyordu: 1) insan nüfusunun belki yüzde 70’ini yokedecek bir kitlesel yokoluş ve ardından huzursuz, kaygılı bir istikrar süreci. 2) toptan çöküş ve yok oluş. 3) biyosferi korumak ve onu gezegenin sağlığı için de daha çeşitlendirilmiş ve daha üretken hale getirmek üzere insan toplumunun dramatik bir yeniden konfigürasyonu. (Fosil yakıt tüketimini durdurmak, bitki-temelli beslenme, hayvancılık tarımı endüstrisinin ortadan kaldırılması ve çöllerin yeşertilip, yağmur ormanlarının geri kazanılması). Frank’ın uyarısı: “Zaman gelir, öyle bir devrilme noktasına ulaşılır, biyosfer öyle bir bozulur ki, kontroldan çıkmış iklim değişikliğini durdurmak için artık hiçbir insan faaliyeti kâr etmez olur.” (https://www.truthdig.com/articles/saying-goodbye-to-planet-earth/http://acikradyo.com.tr/makale-yorum-analiz/dunya-gezegenine-elveda-derken: 28 Ağustos 2018)

Önde gelen dünya düşünürlerinden dilbilimci ve aktivist Noam Chomsky’nin dediği gibi: “İnsanlığın tarihinde benzersiz bir an içinde yaşadığımız olgusunu ne kadar vurgulasak az. ... Örgütlü insan hayatı uğruna çevreyi yerle bir ediyoruz. ... Şu anda insanlar, bu kuşak, tarihte ilk defa şunu sormak durumunda: ‘İnsan hayatı ayakta kalabilecek mi?’ Ve, çok uzak olmayan bir gelecekte örgütlü toplumlar olarak üzerinde durmamız gereken konular tam da bunlar işte. Bununla kıyaslandığında geri kalan her şey önemsiz kalır.” (http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazete-insanligin-tarihinde-benzersiz-bir-icinde-bulunuyorken)

***

Uyarı çanları böyle birbiri ardından çangır çangır çala dursun, birden dünya dönüverdi. Müjdeler olsun: Aniden şenlik çanları çalmaya başlamasın mı? Guardian gazetesinde yayınlanan bir haber, vakanüvis hakirin gözünden kaçmadı: Küresel iklim yıkımına ilişkin en büyük tehlikeleri birdenbire giderilmişti!

Şöyle: Önümüzdeki ayın başlarında Kore’de yapılacak büyük uluslararası iklim toplantısına sunulacak olan “Özel Rapor: 1.5 C” ile tam anlamıyla bir mucize gerçekleşti: Raporun siyasi liderlere sunulacak özet bölümü, yeryüzü iklim krizini neredeyse bütünüyle ve tek seferde çözüyor! Özellikle şu 4 temel tehlikenin bertaraf edilmiş olduğuna artık muhakkak nazarıyla bakabiliriz:

1)Endüstri çağı öncesine göre dünya hararetinin 1.5C yükselmesinin kitlesel göçlere ve çatışmalara yol açması artık imkânsız.

2)Gulf Stream adlı hayatî hava/su akımının, buzların gitgide daha büyük bir hızla eridiği Kuzey Kutup bölgesinden gelen sularla bozulması artık imkânsız.

3)1.5-2C hararet artışının Grönland buz örtüsünde geri dönüşü imkânsız bir erimeye yol açması ve ileride deniz seviyelerini 1-2 metre yükseltmesi artık ihtimal dışı.

4)Küresel ısınma ortalamasının 1C artmasının yoksulluk ve yoksunluğu artırması artık ihtimal dışı; ortalama sıcaklıkların 1C- 1.5C ve bunların ötesinde yükselmesinin dünyada yoksulluğu daha da artırması ihtimali artık ortadan kalktı.

Bu mucize nasıl gerçekleşiverdi diye sual edecek olan varsa, vakanüvisiniz hakir bırakın hemen yanıtlasın. İklim değişikliği dünya toplantısına önümüzdeki günlerde sunulacak olan bilimsel raporun asıl vurucu bölümünü oluşturan “özet”te Küresel Isınma felaketinin bu “gerçek risk”leri rapordan çıkarılmış da ondan. Tümü silinmiş! Neden? Küresel Isınmanın olmazsa olmaz koşulu fosil yakıt kısıtlamalarına aşağıdaki şu 3 ülkenin karar alıcıları karşı çıkıyor ve kızıyorlarmış da ondan: Hepsinin de adı Kapital A ile başlayan bu 3 zengin ve güçlü ülke şunlar: Amerika (Birleşik Devletleri), Arabistan (Suudi), Avustralya. [Alfabetik sırayla]

(https://www.theguardian.com/science/2018/sep/23/scientists-changing-global-warming-report-please-polluters)

Evet, işte bu petrolcü, kömürcü, doğal gazcı ülkeler bozulmasın, kızmasın, küsmesin diye tüm temel riskler bilimsel rapordan çıkarılmış ve böylelikle, insanlık medeniyetinin, biyosferin ve genel olarak yeryüzünün önündeki gelmiş geçmiş en büyük sorun da bir çırpıda halledilmiş! Bu bir mucize değil de nedir? O zaman biz de çan çalalım!

***

Vakanüvisiniz hakir, insanlığın bu büyük zaferini sevinç gözyaşları ile çan sesleri arasında kutlar, size sonsuz selametler diler!

Vakanüvis ÖM