Açık Gazete: 22 Ekim 2018

Açık Gazete: 22 Ekim 2018

22 Ekim 2018

SENDROMDAN ÇIKIP HAREKETE GEÇSEK NE İYİ OLUR

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Greta hem Grevde, hem de deplasmanda: Küresel iklim yıkımına karşı isyan ederek okul kıran ve İsveç Parlamentosu nizamiye kapısı önünde haftalarca grev yapan 15 yaşındaki öğrenci kız Greta Thunberg, hafta sonunda komşu ülkede eylemdeydi. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ülke tarihinin en büyük iklim gösterisi olarak adlandırılan toplantıda yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Finlandiya için muazzam sayılacak kalabalığa özetle şöyle seslendi Greta:

“Her gün 100 milyon varil petrol tüketiyoruz. Bunu değiştirecek bir siyaset yok. Petrolün yerin altında bırakılmasını sağlayacak ne bir kural, ne bir kanun var.Gezegenimizi kurtarmak için kuralına göre oynayamayız, zira kuralların değişmesi gerekiyor. Bugünden başlayarak her şeyin değişmesi gerekiyor.”

Helsinki’nin Senato Meydanı’ndan meclis binasına yürüyüş gerçekleştiren insanların sayısındaki olağanüstü yüksekliğe işaret eden akademisyen Tero Toivonen, bu beklenmedik derecede yüksek katılımın, iklim krizinin aciliyeti konusunda halkın farkındalığının arttığına işaret ettiğini söyledi.

(https://www.commondreams.org/news/2018/10/20/teen-climate-activist-crowd-thousands-we-cant-save-world-playing-rules-because-rule)

İklim yıkımı konusundaki en aktif sivil kuruluşlardan Oil Change International’ın aktivist yazarlarından Kelly Trout, 8 Ekim’de BM iklim bilimcilerinin radikal değişiklikler için, tıpkı Greta’nın dediği gibi, derhal eyleme geçilmesinin aciliyetini tüm dünyaya açıkladığı 1.5 Derece Raporu’ndan 3 kilit çıkarım yaptı:

  1. Gezegenin ısınma sınırlamasını 1.5 derece (Celsius) tavana göre ayarlamamız şart.
  2. 1.5 derecelik bir dünyada yeni fosil yakıtlar çıkarılmasına hiç yer yok.
  3. Karbon salımlarını hızla azaltmak konusunda kaybedecek hiç zaman yok.

2050’ye kadar sıfıra yakın salım olması için, 2050’de fosil yakıt çıkarımıı sıfıra yakın olmalı. Temiz teknolojilere şimdiden sahibiz. Öte yandan, fosil yakıt (kömür-petrol-gaz) ekonomisini büyütmeye devam edersek, 1.5 derece iklim limitini çok yakın bir gelecekte aşarız. O da daha milyonlarca insan hayatını riske sokar. İklim ve/ya ekonomi kaosunu çağırmak yerine siyasi liderlerin iklim başarısını planlamaları zamanı geldi bile. Yani, fosil yakıt çağını hakkaniyete uygun bir şekilde çözmek zorundayız.

(https://www.commondreams.org/views/2018/10/20/three-key-takeaways-ipcc-report-15-)

Dünyada afet ve felaketlerle başetmekle yükümlü en büyük kuruluşlardan biri olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanı Peter Maurer, iklim değişikliğinin yeryüzündeki çatışmaları –tahmin edilenden bile daha hızlı– etkilemekte olduğunu, yardım kuruluşlarının bunu çalışmalarında bir faktör olarak dikkate almak zorunda olduklarını söyledi ve ekledi: “Dünyanın bizim faaliyet gösterdiğimiz birçok yerinde, bu artık bize uzak bir angajman olmaktan çıktı. Sahra –altı Afrika’da, Somali’de ve başka yerlerde iklim değişikliğinin nüfus hareketleri üzerinde, arazinin verimliliği üzerinde büyük bir etki yaratmış olduğunu gözlemliyorum. İklim değişikliği pastoralist (göçebe) yaşam ile tarımsal yaşam arasındaki sınırları da değiştiriyor.

Maurer’in şu son cümlesi, durumun vahametini netleştiriyordu: “Görmekte olduğumuz şiddetin bir kısmının... doğrudan doğruya iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu apaçık.”

(https://www.theguardian.com/world/2018/oct/21/climate-change-is-exacerbating-world-conflicts-says-red-cros)

 

Vakanüvisiniz hakir der ki, BBOA sendromundan bir an önce sıyrılıp artık harekete geçsek ne iyi olurdu!

 

Vakanüvis ÖM