Açık Gazete: 2 Şubat 2018

Açık Gazete: 2 Şubat 2018

02 Şubat 2018

İçte ve  Dışta Barışa Büyüyen Bir Destek ve Dayanışma Olgusu

02 Şubat 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Türk Tabipleri Birliği’nin Web Sitesi’ne bir bakış atıyoruz:  (Erişim tarihi 2 Şubat 2018) 

Önce bir ilan:

 

 

Sonra bir Duyuru:

TTB’ye destek çığ gibi büyüyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin, hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkan açıklamaları dolayısıyla 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmalarının ardından yurtiçi ve yurtdışından TTB’ye destek çığ gibi büyüyor.

A) Yurtiçinde: Siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum ile meslek örgütleri ve derneklerden gelen temsilcilerin yanı sıra çok sayıda hekim, sağlık çalışanı, tıp fakültesi öğrencisi ve yurttaş TTB’yi ziyaret ediyor, telefonla, maille ya da sosyal medya mesajlarıyla desteklerini iletiyor.

CHP ve HDP’den milletvekilleri ve parti temsilcileri, EMEP temsilcileri, DİSK, KESK, TMMOB ile bağlı sendika ve odalarının başkan, yönetici ve temsilcileri, SES, Dev-Sağlık İş, 10 Ekim Derneği, Halkevleri, Yüksel Direnişçileri, Barış Akademisyenleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bir grup, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi temsilcileri, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Taşeron İşçileri Merkezi, sağlık emek ve meslek birlikleri, KESK Şubeler Platformu, SES Ankara Şube, Öğrenci Kolektifleri, ODTÜ Mezunları Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri bu süreçte TTB’yi ziyaret ederek destek ve dayanışma dileklerini iletenler arasında yer aldı.

B) Uluslararası Alanda: “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmalarının ardından uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden Türk Tabipleri Birliği’ne destek çığ gibi büyüyor.

Dünya Tabipler Birliği (WMA), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Avrupa Tabip Birlikleri Forumu (EFMA) ve Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını talep ettiler.

Yanısıra, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (IFFHRO), Avrupa Genç Hekimler (EJD), Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) ve İnsan Hakları için Hekimler örgütü (PHR)Alman Tabipler Birliği, Britanya Tabipler Birliği, Polonya Tabipler Birliği, Danimarka Tabipler Birliği, Norveç Tabipler Birliği, İtalya Tabipler Birliği ve Hollanda Tabipler Birliği de açıklamalar yaparak hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkan TTB Merkez Konseyi yöneticilerinin gözaltına alınmalarını kınadılar ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiler.

(Destek mesajlarının orijinallerine de şu bağlantılardan ulaşılabileceği belirtiliyordu:

World Medical Association Standing Committee of European Doctors International Federation of Health and Human Rights Organisations Federation of European Salaried Doctors European Junior Doctors Physicians For Human Rights British Medical Association Canadian Medical Association German Medical Association Danish Medical Association Norwegian Medical Association Polish Chamber of Physicians and Dentists The letter to President Recep Tayyip Erdogan from WMA-PHR-EFMA-IRCT-CPME

***

TTB internet sitesi dışındaki gazeteler arasında küçük bir tur atıyoruz:

·       Barış bildirisi imzacısı akademisyenlerden (Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilenler) TTB’ye destek (Evrensel)

·       DİSK, KESK, TMMOB’den TTB’ye destek ziyareti (Evrensel)

·       Adalet Nöbeti 44. Hafta: TTB üyesi doktorlara destek verildi (Cumhuriyet)

***

Adalet ve Hukuk arayışı turumuzu iki internet haber sitesine ziyaretle tamamlıyoruz:

Dünya Adalet Projesi, 113 ülkede hukukun üstünlüğüne ne kadar uyulduğunu ölçen yıllık raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, hukukun üstünlüğüne uyum konusunda geçen rapora göre iki sıra daha gerileyerek, 113 ülke arasında 101’inci sırada yer aldı. (Kaynak: Amerika’nın Sesi)

Almanya kökenli "Brot für die Welt" (Dünya İçin Ekmek) örgütünün hazırladığı Sivil Toplum Atlası'na göre sivil toplumun büyük baskı altında olduğu 34 ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Kuruluşun sözcülerinden Julia Duchrow, çok sayıda ülkede hakların budanmasına gerekçe olarak terörizmin gösterildiğini ve Türkiye'nin buna örnek (model) oluşturduğunu söyledi. Sözcü, hükümetin bu gerekçeye dayanarak hukuk devletini zayıflattığını belirtti. (Kaynak: Bianet)

Haftanın Adalet ve Hukuk turu bu son iki durakla bitiyor.

Vakanüvis ÖM