Açık Gazete: 15 Kasım 2018

Açık Gazete: 15 Kasım 2018

16 Kasım 2018
Fotoğraf: Reuters

İklim İsyancıları İklim Yıkıcılarına Karşı!

Ve olaylar şöyle gelişti: ABD’de kuzey ve güney California’da çıkan ve eyaletin gördüğü en ölümcül orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Ve olaylar şöyle gelişti: ABD’de kuzey ve güney California’da çıkan ve eyaletin gördüğü en ölümcül orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. 60’a yakın sayıda insan diri diri yandı, yüzlerce insan kayıp, ayrıca yanan yaban hayvanlarının, börtü böceğin, ağaç ve diğer bitkilerinin haddi hesabı yok ve onların hesabı tutulmayacak da. Bilim dünyası, bu yangınların artmasında ve şiddetlenmesinde iklim değişikliğinin en büyük etken olduğu konusunda şüpheleri olmadığını belirtiyorlar. (Democracy Now, CNN, vd)

 

Son bir hafta – 10 gün içinde Tayland’da; Brezilya’da, Irak, İran, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’da ve son olarak Mısır’da fırtınalar ve aşırı yağışlar sel ve heyelan felaketlerine yol açtı, onlarca insan hayatını kaybetti. Hatay’da aşırı yağışlar Reyhanlı ilçesinde 200’den fazla evin sular altında kalmasına yol açtı, su yüksekliği diz boyuna çıktı.. Kaybolan ve yokolan hayvanların, börtü böceğin sayısı ise bilinemiyor ve bilinemeyecek de.

 

Bilim dünyası, özellikle tropik bölgelerde yaşanan yıkıcı fırtına ve kasırgaları inceledikten sonra, bunların artmasında ve şiddetlenmesinde iklim değişikliğinin kesin etkisini tespit etti ve bunu kanıtladı. Hem yağışların 1/3 oranında artacağı, rüzgâr şiddetinin de aynı etkenden dolayı 25 deniz miline kadar artacağı da ortaya çıktı. (Guardian, internet gazeteleri vd)

 

Başka bilimsel araştırmalarda sıcak dalgalarının erkek böceklerde fertiliteyi belki de tümden ortadan kaldıracağı saptandı. Dizel yakıtların sebep olduğu hava kirlenmesinin, çocukların ciğerlerinin normal büyümesini yavaşlattığı, çocukları ömür boyu hasta ettiği kanıtlandı. Şehir merkezlerine kamyonların girmesinin yasaklanmasının ise çocukların ciğer sağlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da ortaya çıktı. Bir diğer araştırmada sıcak geçen kışlarla ABD toplumunda şiddet kullanılan suç işleme oranlarının ciddi şekilde yükselmesi arasında korrelasyon bulundu.

 

Enerji ekonomisinin dünyadaki en önemli gözlemci kuruluşlarından Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünyanın artık yeni fosil yakıt üretim tesislerini kaldıracak kapasitesi kalmadığını, termik santrallerin, motorlu araçların ve endüstri tesisleriyle fabrikaların dünya karbon bütçesinin tamamını tüketeceğini, iklim yıkımı ve küresel ısınma ile mücadele etme imkânının neredeyse ortadan kalkacağını bildirdi. (Guardian)

 

Olaylar böyleyken, işin bir de tam aksi boyutu vardı: Britanya’da, ABD’de, Avustralya’da adem-i merkeziyetçi iklim adaleti isyancıları sokakları, parlamento ve hükümet binalarını, meclis başkanlarının ofislerini bastı. Tamamen barışçı eylemlerle kendi hükümetlerini, yöneticilerini ve fosil yakıt üreticilerini protesto ederek kendi bedenlerini ortaya koydu. Gözaltılar birbirini izledi. Yerliler, gençler ABD petrol boru hattı şirketlerine karşı açtıkları davalarda hukuki başarılar elde etmeye başladı. Yengeç balıkçıları 30 petrol devini iklim değişikliğine sebep olup “medar-ı maişetleri”ni kesme suçundan dava etti. Britanya’da eylemlerin bu hafta sonu, Cumartesi günü kitlesel harekete dönüşüp taçlanması, Avustralya’da da sayıları yüzleri aşan orta okul ve lise öğrencilerinin iklim adaleti için okul kırma eylemlerine geçme hazırlıkları devam etti. (Common Dreams, Guardian)

 

Olaylar böyle gelişti ve gelişiyor. Vakanüvisiniz hakir gelişmeleri sizin için takip etmeyi sürdürecek.

 

 

Vakanüvis ÖM