Açık Bilinç’te Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatri

Açık Bilinç’te Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatri

06 Mart 2017

Açık Bilinç’te, beyin bozuklukları üzerine süregelen araştırmalar, ve nöropsikoloji ve nöropsikiyatri alanlarıyla ilgili yapmış olduğumuz programları, kolayca erişilebilmeleri için bir araya topladık. 

Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatri, psikoloji ve psikiyatrinin nörolojiyle kesiştiği alanda ortaya çıkmış, beyin yapı ve mekanizmaları ile zihin ve davranış arasında köprü kuran disiplinlerdir.

Nöropsikoloji, beynin altyapısı ile bilişsel işlevlerin arasındaki ilişkiyi araştırır, beyin bozukluklarından ötürü ortaya çıkan afazi gibi hastalıkları inceler. Klinik nöropsikoloji, tıbbi müdahale öncesi hasta değerlendirmesi sağlar.

Nöropsikiyatri ise, doğrudan beyin arızasına bağlı ruhsal bozuklukları araştırır ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Türk Nöropsikiyatri Derneği: http://www.turknoropsikiyatri.org/

Açık Bilinç'te beyin bozuklukları üzerine süregelen araştırmalar, ve nöropsikoloji ve nöropsikiyatri alanlarıyla ilgili yaptığımız programlar şunlar:

28 Şubat 2017 : Nöropsikolojinin önemi, bugünü ve yarını

Türkiye’deki ilk klinik nöropsikoloji laboratuvarını kurmuş olan Prof. Öget Öktem Tanör ile, nöropsikolojinin tanımı, eğitimi, ve geleceği üzerine konuştuk.

28 Haziran 2016: Şizofreni ve beyin görüntüleme

UNC Chapel Hill ve Duke Üniversitelerinde öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşenil Belger’le şizofreniyi anlamak konusunda beyin görüntüleme araştırmalarının katkısından söz ettik.

11 Ağustos 2015: Alzheimer araştırmalarında son gelişmeler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Gürvit'le geçen hafta kaldığımız yerden Alzheimer üzerine yapılan son araştırmalar hakkında konuşmaya devam ettik.

4 Ağustos 2015:  2015 Dünya Alzheimer Kongresi'nden izlenimler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Gürvit'le Washington DC'de yapılan Dünya Alzheimer Kongresi'ne dair izlenimlerinden ve  kongre sunumlarından söz ettik.

28 Nisan 2015: Türkiye’de nöropsikiyatrinin tarihçesi

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ ile ülkemizde nöropsikiyatrinin ortaya çıkışı ve gelişmesini konuştuk.

28 Ekim 2014: 7. Nöropsikiyatri Günleri

Prof. Dr. Hakan Gürvit ile Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin 2014’de düzenlediği kongredeki sempozyumun içeriğinden, konuşmacılar ve ana temalardan söz ettik.

21 Ekim 2014: Asırlık bir kurum: Türk Nöropsikiyatri Derneği

100 yılı aşkın bir tarihçeye sahip olan Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin etkinlikleri ve yıllık büyük kongresi. Konuğumuz, derneğin 2004-2014 yıllarında başkanlığını yapmış olan Prof. Dr. Peykan Gökalp.

1 Temmuz 2014: Felsefe ve kişisel deneyim açısından epilepsi

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Dr. Karanfil Soyhun'la epilepsi konusunu bu kez felsefi ve öznel bir açıdan ele aldık.

24 Haziran 2014: Epilepsi, beyin ve bilinç

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Çiğdem Özkara’yla epilepsi konusunda beyin bilimlerindeki  araştırmalardan ve epilepsinin bilinç kuramlarındaki yerinden söz ettik.

20 Mayis 2014: Bir kaza sonucu kişiliği değişen adam: Phineas Gage

Beyin bilimleri ışığında öfke, korku, ve şiddetin sinir sistemindeki mekanizmaları; nöropsikoloji tarihinin en ilginç kişiliklerinden biri olan Phineas Gage'in başına gelenler.

30 Temmuz 2013: 2013 Dünya Alzheimer Kongresi’nden izlenimler

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakultesi Nöroloji Ana Bilim Dalı başkanı olan Prof. Dr. Hakan Gürvit, dünyanın en büyük Alzheimer kongresine katılmak icin Boston'daydı. Kendisiyle kongrede sunulan son araştırmalardan ve Alzheimer hastalığının beyindeki nedenlerinden söz ettik.